Gunnar Tenge - GIS-konsulent
www.tenge.no

Forside
Map gt 1.0 er en java kart-applet hvor man kan måle lengder og arealer i kartbilder.

Trykk her for å starte kart-appleten!   (skjermdump nederst på siden)

Ide: Hvis man kjenner en lengde i et kartbilde, kan man måle alle andre avstander og arealer.

Kartkilder: Digitale kartbilder ( jpg, png og bmp) av kart i regulære kartprojeksjoner. Dvs. stort sett alle kart i store målestokker. Virker best på små utsnitt og små filer ( <1 mb).  F.eks. scanna papirkart, utsnitt av ortofoto eller printscreen fra en av mange kartsider på Internett. Det kan være en fordel å klippe til kartbildene i et bildebehandlingsprogram.

Brukermanual:

1. Velg er kartbilde  

a. Trykk Select a map og velg et av de 5 eksempelkartene som er tilgjengelige

b. Trykk Select a map og velg select from local disk - får opp en filbehandler og velger et kartbilde ( jpg, gif, png). NB. velg et eksempelkart før du velger fra lokal disk igjen.

 

2. Sett målestokk 

Trykk measure scale.  Merk av en kjent lengde i kartet og legg inn lengden av denne. NB. Velg riktig enhet.

 

3. Mål lengder

Trykk measure distance og trykk langs det du vil måle i kartbildet. NB. Velg riktig enhet.

 

4. Mål arealer

Trykk measure area og trykk rundt det du vil måle i kartbildet. Arealet kommer opp når du treffer startstedet. NB. Velg riktig enhet.

 

Utfordringer: Dette er en egenutviklet java kart-applet som kun er testet på noen få plattformer. I utgangspunktet skal ikke en applet få tilgang til lokal disk (sandbox..), men det ser ut til at sikkerhetsnivået til din internett tilgang kan ha noe å si. Hvis du ikke får lest kartbilder fra egen disk så har jeg også laget en trusted applet som muligens får noe lettere tilgang til din disk,  map_gt_signed. Her må du svare yes på at du godtar denne appleten.

 

Planer: zoom og pan knapp og arealfordeling av fargene inni arealet/polygoner som blir målt.

Kontakt gunnar@tenge.no hvis du har noen kommentarer.        

Ås, 17. januar 2005

mapgt