Gunnar Tenge - GIS-konsulent
www.tenge.no

Forside
Kurset Praktisk GIS-analyse holdes i samarbeid med SEVU og IMT, UMB. 5 studiepoeng og hjemmeeksamen.

Kurset passer for alle som har tilgang til digitale kart og som ønsker å gjøre noe mer enn å se på disse kartene. Kursdeltakerne vil lære å søke, klippe, koble, kombinere, manipulere og analysere kartdata for å få ut mer informasjon.
ArcGis brukes på øvingene

Pr. 2012 er kurset holdt åtte ganger med tilsammen ca. 100 deltakere