Gunnar Tenge - GIS-konsulent
www.tenge.no

Forside
·      Prosjekter/Oppdrag ( det siste på toppen )

2012:
70% stilling som Senioringeniør på Institutt for landskapsplanlegging, UMB, f.o.m. 1.3.2012

Foredragsturne med foredraget "Forskjellen på planleggere og kartfolk"

2011:
Fast ansettelse i 50% stilling som Senioringeniør på Institutt for landskapsplanlegging, UMB, f.o.m. 1.2.2011. Emneansvarlig i LAD102 og LAD103.

Forelesninger og øvinger i Kart- og GIS-kurs, GIKT1200, på Høgskolen i Buskeruds Industribachelor.

2010:
To 2-dagers kurs i GIS-analyse, Høgskolen i Bergen, Jordskifte og Eiendomsdesign, okt

1. august - 31. januar 2010: 75% stilling som Senioringeniør på Institutt for landskapsplanlegging, UMB
- emneansvarlig i LAD102 og LAD103   (det står gale navn som enmeansvarlig i emnebeskrivelsen)

Foredrag lokale kartdager om kartografi

Etterutdanningskurs, Praktisk GIS-analyse, UMB, mai/juni 2010

Satt  meg inn i holdt kurs i ESRIs geodataseformat for Skog og Landskap

Deltatt i planleggingen av nytt innføringsemne i GIS for UMB

Forelesninger og lab i GMGI210, Geografisk analyse, på UMB

Foredrag om Kartografiens historie for Geoforum Østfold

Øvingslærer plankurs APL250

GIS-analysejobb og tilretteleggig av data for Skog og Landskap

Sensor i for kartografikurset APL106

Forelesninger og øvinger i innføringskurs i GIS, GMGI101

Forelesninger og øvinger i et helt Kart- og GIS-kurs for Høgskolen i Buskerud

2009:
Minikurs i GIS for ansatte på Institutt for Landskapsplanlegging

Forelesninger i GMGI102

To 3-dagers kurs i GIS-analyse, Høgskolen i Bergen, Jordskifte og Eiendomsdesign, okt

Ansvarlig lærer for kurset, Bruk av GIS i planlegging, UMB, ILP, høsten 2009

Hovedforeleser i kurset, APL106, kartografi, UMB, ILP, høsten 2009

Etterutdanningskurs, Praktisk GIS-analyse, UMB, mai 2009

Gjenvalgt i styret i Geoforum Oslo og Akershus

Minikurs i kartografi for StatoilHydro

Tilrettelegge data for skogforskningsprosjekt, Skog og Landskap

Forelesninger og lab i GMGI210, Geografisk analyse, på UMB

Implementert kartsider med Google Maps og KML på hjemmmesiden

Laget nye hjemmesider med NVU ( gratis open source ). Er testet i IE og Firefox. 

Sensor kartografikurs UMB, APL106

Forelesninger og lab, UMB, GMGI102

2008: 
Gjesteforelesninger i GMGI102, IMT, UMB, nov

GIS-kurs for studenter fra Sør Sudan, november

To 3-dagers kurs i GIS-analyse, Høgskolen i Bergen, Jordskifte og Eiendomsdesign, okt

”Forskjellen på planleggere og kartfolk”, foredrag, lokale kartdager Oslo og Akershus

Ansvarlig for kurset, Bruk av GIS i planlegging, UMB, ILP, høsten 2008 (100 stud.!)

Hovedforeleser i kurset, APL106, kartografi, UMB, ILP, høsten 2008

Etterutdanningskurs, Praktisk GIS-analyse, UMB, mai 2008

Engasjement i skogbruksplanlegging hos Skog og Landskap mai og juni

Forelesninger og lab i GMGI210, Geografisk analyse, på UMB

Leder av valgkomité, Arc’en

Sensor UMB, IMT, Masteroppgave og ILP, Kartografikurset

Halv dag om ”Nytt om GIS” i SEVU-kurset Tingsrett for landmålere, 21. jan.

2007: 
Sensor UMB, IMT, Masteroppgave

Foredrag ”Nytt om GIS” i SEVU-kurset Tingsrett for landmålere.

Holdt 3 dagers "GIS-analyse i ArcGIS" kurs på Høgskolen i Bergen, 5.-7. nov.

Ansvarlig for kurset, Bruk av GIS i planlegging, UMB, ILP, høsten 2007

Hovedforeleser i kurset, APL106, kartografi, UMB, ILP, høsten 2007

Sensor, GIS-kurs for Noragric, juni 2007

Hjelpelærer APL202, kommuneplanlegging, UMB, Juni 2007

Valgt som styremedlem i Geoforum Oslo og Akershus, 15. mai 2007

Nominert til beste foreleser på UMB våren 2007.

GIS-konsulent hos Skog og Landskap fra 1. juni – 1. nov 2007 ( ca. 50% stilling)

Etterutdanningskurs, Praktisk GIS-analyse, UMB, mai 2007

Ansvarlig for kurset, Bruk av GIS i planlegging, UMB, ILP, våren 2007

Oppdrag for SLF, sammenstille data på kart. Rapporten

Forelesninger og lab i GMGI210, Geografisk analyse, på UMB

Labøvinger og tilrettelegging i LAA205, Byforfologi, på UMB

2006:
Sensor Høgskolen i Ålesund

Nominert til beste foreleser på UMB høsten 2006.

Holdt 3 dagers "GIS-analyse i ArcGIS" kurs på Høgskolen i Ålesund, 6.-8. nov.

Holdt 3 dagers "GIS-analyse i ArcGIS" kurs på Høgskolen i Bergen, 9.-11. okt.

Ble valgt til leder i Arc'en 1.10.06. Arc'en er hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av det faglige innholdet på den norske ESRI brukerkonferansen 31.1.-2.2.07.

Forelesninger og lab i innføringskurs i GIS på UMB, GMGI100, høsten 2006

Ansvarlig for kurset, Bruk av GIS i planlegging, UMB, ILP, høsten 2006

Etterutdanningskurs, Praktisk GIS-analyse, UMB, mai/juni 2006

GIS-lærer på Institutt for Landskapsplanlegging, APL202

Statens Landbruksforvaltning, Brukerhåndbok Landbruksregisteret

GIS-oppdrag for Norges Geotekniske Institutt

Forelesninger og lab i GMGI210, romlig statistisk analyse 

Arrangert ESRI brukerkonferanse, 1.-3. februar 2006.

Tilrettelagt kartdata for Skogforsk

Sensor i div. kurs på UMB

2005:
Tilrettelegging og uttak og av skoginformasjon ( plantefelt ) av DMK og takstdata for Skogforsk.

Forelesninger og lab i innføringskurs i GIS på UMB, GMGI100

Hovedforeleser i kartografikurs på UMB, APL106

Prosjektsekretær i utvikling av "Webbasert system for landbrukseiendommer og arealer" for Statens landbruksforvaltning. Kontrakt frem til ca. mai 2006.

Etterutdanningskurs, Praktisk GIS-analyse, UMB, 23.-27. mai

Forelesninger og lab i Geografisk Analyse, GMGI210, UMB

Noen småjobber for Landbrukskontoret i Follo

Tilrettelegge landsdekkende arealressursdata og beitedata for Statens Strålevern

Valgt inn i styret i Arcen ( norsk brukerklubb for ESRI programvare )

Sensor, UMB
Programmert en kart-applet,  Map gt

2004:
"Tilgang på Digitale kart - Erfaringer fra en privat aktør"
, Foredrag Geoforum OAK 

Undervisning i Kartografi ( APL106) og GIS ( GMGI100) på NLH, høsten 2004

Holdt tre dagers kurs i GIS-analyse på Høgskolen i Ålesund, aug 2004

Tilrettelegging av gamle kart i GIS for Skogforsk

Holdt sommerkurs i Praktisk GIS-analyse, SEVU juni 2004. Program.

Produsert arealregnskap og kart for GPN, Golf På Norsk

Forelesninger i Geografisk Modellering, NLH

Programmeringsjobb, geoprossesering, naboskap. NIJOS

"Hvor ble GIS-analysene av?", Foredrag ESRI Brukerkonferansen, 4.2.04

Sensoroppdrag. NLH

GIS-konsulent, 350timer. Follo Landbrukskontor